Günther Dauw: “Wij ruimen mee puin van wat is misgelopen toen N-VA nog niet aan de knoppen zat.” Sint-Truiden kiest ’24

Met de lokale verkiezingen in aantocht, gingen wij in gesprek met verschillende lokale politieke kopstukken/lijsttrekkers. Vandaag brengt onze redactie jullie het interview met schepen en lijsttrekker N-VA Günther Dauw. Dauw klom deze legislatuur schijnbaar uit het niets op van gemeenteraadslid tot schepen en lijsttrekker van de lokale N-VA afdeling. Wij gingen met hem in gesprek over dit parcours en de lokale verkiezingen.

Van gemeenteraadslid tot schepen en nu lijsttrekker voor de lokale N-VA. Günther Dauw maakte op korte tijd enorme sprongen in zijn lokale politieke carrière. Door klachten op lokale opiniepagina’s moest hij ook snel schakelen. Dauw werd schepen van financiën op een moment dat het faillissement van onze stad wordt uitgeroepen. Iets wat technisch onmogelijk is maar wel steeds herhaald wordt.
Sinds zijn aantreden is er een onmiskenbare shift gekomen in hoe over de stadskas gesproken wordt. Niet langer houdt het bestuur er een goed nieuws show op na, maar spreken ze openlijk over de schulden en komen ze ook met oplossingen om die schulden af te bouwen.
Onze redactie ging met hem in gesprek over zijn hoop voor de verkiezingen en de staat van de lokale politiek.

Sintruin Begot: We beginnen met een algemene vraag. Hoe gaat het met je?

Günther Dauw: “Goed, ik ben in een goede gezondheid en heb een gelukkig gezin. Dat is het belangrijkste in het leven, toch? Recent werd mijn vrouw op haar werk geconfronteerd met een collega wiens tienerzoon na een slepende ziekte is overleden. Wanneer er zulke dingen gebeuren, denk je na over wat echt belangrijk is in het leven.

SB: Op korte tijd is er veel voor je veranderd. Je werd schepen, kreeg heel de financiële rompslomp van Sint-Truiden op de nek en werd gebombardeerd tot lijsttrekker. Toch wel een blitzcarrière in de lokale politiek. Had je dit zelf verwacht? Wat doet dat met een mens?

GD: “Ik had het helemaal niet zien aankomen dat ik op de stoel zou zitten waar ik nu zit. Schepen worden was niet mijn onmiddellijke ambitie, maar ik ben blij met alle kansen die ik heb gekregen om mij maatschappelijk te engageren.
Onzeker ben ik niet. Toen ik aan dit avontuur begon heb ik mezelf voorgenomen dat ik aan politiek zou doen zoals ik ben: zonder façade, open, eerlijk en vooral transparant, want dat verdient de Truienaar. Bovendien combineer ik het schepenmandaat nog met mijn gewone job. Dat geeft me een comfortabel gevoel omdat ik niet van mijn mandaat moet leven. Kiezers paaien om mijn eigen positie te garanderen, daar doe ik dus niet aan mee.”

Bestuurspartij

N-VA Sint-Truiden maakt pas sinds 2018 deel uit van het Truiense stadsbestuur maar moest deze legislatuur evenveel delen in de schade van politieke schandalen als de bestuurspartij CD&V. Het resultaat was het ontslag van kopman Jelle Engelbosch en schepen Jo François. Mieke Claes en Nina Kvikvinia hielden de partij staande. Ze kregen steun van Günther Dauw, die door zijn populariteit bij de oppositie en bij opiniepagina’s al snel tot hoofdfiguur binnen de partij werd gebombardeerd.
Dauw is nu lijsttrekker van een partij zonder kopstukken. Samen met een onervaren/jong team gaat hij de lokale verkiezingen tegemoet. Een verkiezing waar bovendien bepaalde opiniemakers en oppositieleden de N-VA verwijten dat ze mee aan de basis van alle schandalen lagen ook al besturen ze pas sinds deze legislatuur mee.

“Wij ruimen mee puin van wat is misgelopen toen N-VA nog niet aan de knoppen zat. En bij N-VA zijn we misschien een jonge ploeg zonder al te bekende kopstukken maar wij staan dan ook voor een hele andere politiek dan doorgaans in Sint-Truiden de norm is. Hier zijn het al decennialang dezelfde drie partijen die het beleid bepalen (Sp.a/Vooruit, Open VLD en CD&V). Wij geloven dat onze andere aanpak van politiek, met focus op beleid in plaats van populaire namen, het verschil maakt.”

Günther Dauw, schepen financiën

SB: Oppositiepartij Vooruit noemt jullie de laatste jaren thans steeds in één adem met het vorige bestuur onder Veerle Heeren. Tussen de lijnen door kunnen we lezen dat zij menen dat toen het voorakkoord werd gesloten tussen N-VA, CD&V en Open VLD, N-VA vanuit de oppositie steeds alle voorstellen van het bestuur hebben goedgekeurd en dus mede-verantwoordelijk zijn voor de, in hun ogen, foute keuzes die toen gemaakt zijn. Steekt dat?

GD: “Wat Vooruit daar zegt is inhoudelijk gewoon niet correct. Ik kan daar zelfs een concreet voorbeeld van geven. Toen er in de vorige legislatuur in de gemeenteraad over de erfpacht voor de Minderbroederssite werd gestemd, was N-VA de enige partij die stevige bezwaren uitte en zich heeft onthouden. Maar Vooruit stemde toen mee. Ze waren blij dat de site werd gered en nu verwijzen ze steeds naar de hoge kost ervan en het gebrek aan visie voor de site. (Bron gemeenteraad 29/06/2018)
Ook waren wij kritisch naar de bouw van Lago Bloesembad toe. Onze fractie legde verschillende keren subsidies voor waarbij Sint-Truiden van de Vlaamse Overheid subsidies kon krijgen om het oude zwembad te renoveren. Kortom, de precaire financiële toestand van de stadskas vind wel degelijk haar wortels in beleid van voor de huidige legislatuur.

SB: Hoe voelt het voor jou dan om te horen dat een oppositiepartij als Vooruit steeds roept dat de stad failliet is maar dan wel bijvoorbeeld vraagt om een domein als Terbiest te kopen maar kwaad is als een site zoals het Oud Atheneum te koop staat?

GD: “De oppositie in onze stad blaast warm en koud tegelijk. Dat is natuurlijk makkelijk vanop de oppositiebanken. Ze menen dat kiezers zich maar met één probleem tegelijk bezig kunnen houden en doen dan uitspraken zoals over de Minderbroederssite terwijl ze die erfpacht zelf mee hebben gestemd.
Ook over de schulden van onze stad spreken ze in doemscenario’s. Dat doen wij niet. Ik heb al verschillende keren duidelijk gezegd dat zoals het er nu voor staat, onze stad zijn schulden kan afbouwen. Meer nog, dat zal moeten en we zullen ons daarom moeten focussen op onze basistaken. Maar we mogen niet vergeten dat voor een stadsbestuur de basistaken heel divers zijn. Als je een stad vergelijkt met bijvoorbeeld een bedrijf dat voeding verkoopt heeft dat bedrijf slechts één focus: voeding verkopen. Al het andere wat daarbij komt kijken, kunnen ze naargelang hun noden opbouwen of afbouwen om zich op hun basistaak te focussen. Maar een stad heeft zoveel verschillende basistaken: diensten naar burgers, onderhoud van publieke ruimten, welzijn van de burgers, jeugdbeleid, ordehandhaving, sportbeleid, lokale handel…. Dit maakt het moeilijk om prioriteiten te stellen. Maar het is duidelijk dat wij niet langer alles tegelijk kunnen doen en de broeksriem zullen moeten aanhalen.

“De oppositie in onze stad blaast warm en koud tegelijk. Dat is natuurlijk makkelijk vanop de oppositiebanken. Ze menen dat kiezers zich maar met één probleem tegelijk bezig kunnen houden en doen dan uitspraken zoals over de Minderbroederssite terwijl ze die erfpacht zelf mee hebben gestemd.”

Veiligheid

Als junior partner in het lokale bestuur heeft N-VA in onze stad zijn stempel weten te drukken op het lokale beleid. Denk maar aan erfgoedprojecten zoals het erfgoeddepot in de GAZO en de burcht van Brustem die eindelijk na decennia uit de steigers is. Maar volgens Dauw wil de partij zich nu vooral focussen op het thema veiligheid. Iets wat het laatste half jaar enorm actueel is geworden in onze stad. Zelf stelt Dauw dat de partij hier al resultaten heeft geboekt door meer geld vrij te maken voor de lokale politie.

GD: “We creëerden, naast onze wins op vlak van erfgoed, ook 80 extra plaatsen in de kinderopvang en daar zijn we fier op. Maar is dat genoeg? Neen, het is een begin en we zullen blijven ijveren om die capaciteit nog op te voeren.
N-VA Sint-Truiden zorgde er ook voor dat er meer geld naar de lokale politie ging zodat er twee voltijdse agenten specifiek voor Sint-Truiden konden bijkomen.
Zeker dat laatste is nu enorm actueel. De Truienaar voelt zich niet meer veilig in zijn stad. Nochtans zien we in de objectieve cijfers van zowel de lokale politie als van de gemeente- en stadsmonitor dat de criminaliteit in onze stad is gedaald..”

SB: Veiligheid is een gevoelig onderwerp. Dat ondervonden ook wij als redactie toen we cijfers publiceerden van de gemeente- en stadsmonitor. Menig online troll reageerde furieus toen uit officiële cijfers bleek dat de criminaliteit in onze stad niet is gestegen maar gedeeld. Ook uit cijfers van locale politie blijkt dat onze stad niet meer feiten heeft geregistreerd maar de Truienaren voelen zich onveilig en een kleine vocale minderheid op sociale media vergelijkt onze stad zelfs met Chicago.

GD: “Hieromtrent wil ik ook een oproep doen tot redelijkheid. Nogmaals, volgens de cijfers van de lokale politie is Sint-Truiden niet per se onveiliger dan steden in de buurt, maar we kunnen niet blind zijn voor het onveiligheidsgevoel van de Truienaar. Ja, als het aan N-VA ligt, komt er dus nog meer blauw op straat, maar tegelijk is het ook onhaalbaar om op elke hoek van de straat een agent te zetten. We moeten nog meer inzetten op probleemzones zoals de stationsbuurt. Deze zijn traditioneel in alle steden overlastbuurten. En we zijn op dat vlak ook afhankelijk van de hele keten binnen justitie die op federaal niveau wordt aangestuurd: wat baat het als onze politie amokmakers oppakt en ze na enkele uren alweer moet laten gaan? Maar we moeten ook inzetten op het oplossen van problemen. Gewoon controles alleen zijn niet voldoende. We moeten tot de wortel van het probleem komen en bijvoorbeeld nultolerantie ten aanzien van het dealen van drugs hanteren, maar tegelijk mensen met een sociaal-economische problematiek beter ondersteunen. Er moet hier absoluut een (nog) betere samenwerking komen tussen actoren die zich met preventie bezig houden en politie en justitie die over het luik repressie gaan.”

De reactie van Dauw ligt in lijn van wat onze redactie hoort bij veiligheidsexperts en lokale politie. De verschillende (extra) acties aan de stationsbuurt zorgden ervoor dat amokmakers daar zich verplaatsten naar andere delen van onze stad. Experts zeggen dus dat de problemen niet zijn toegenomen maar ze zich hebben verplaatst. Populistische uitspraken doen natuurlijk ook geen goed aan het onveiligheidsgevoel.

Sint-Truiden kiest ‘24

De gemeenteraadsverkiezingen staan dit jaar voor de deur en alle politieke partijen in onze stad zijn koortsachtig op zoek naar kandidaten. Het gebruikelijke spel van kandidaat-schepenen die beloftes maken voor stemmen en het verschijnen van politici op feesten waar ze anders nooit komen, neemt weer toe. Daar komt nog bij dat de geruchten van een voorakkoord enorm sterk aanwezig zijn.
Wij vroegen Dauw hoe hij hier tegenover staat.

GD: “Ik ben een atypische politicus op dit vlak. Ik kijk naar wat er vandaag op me afkomt en focus me op die taken. Ik kan alleen hopen op het gezond verstand van de kiezer.
Voorakkoorden zijn sinds het nieuwe gemeentedecreet haast onmogelijk. Meer dan ooit bepaalt de kiezer wie burgemeester wordt. Het is immers de persoon met het meeste aantal stemmen binnen de grootste partij van de coalitie die de sjerp krijgt. Hierdoor is een handel met de sjerp bijna onmogelijk.
En ja, ik hoor ook geruchten over partijen die nu al hun ziel willen verkopen voor enkele schepenmandaten om toch maar mee te kunnen besturen. Opnieuw, ik ben niet bang voor voorakkoorden en hoop vooral dat de kiezer zijn gezond verstand gebruikt. De drie klassieke partijen hebben al jaren hun kans gehad in Sint-Truiden. Wie verandering wil stemt dus niet voor een van die drie, maar weet dat alleen een sterke en grotere N-VA het verschil kan maken.

“Ja, ik hoor ook geruchten over partijen die nu al hun ziel willen verkopen voor enkele schepenmandaten om toch maar mee te kunnen besturen.

SB: N-VA had vorige verkiezingen amper concurrentie op rechts vlak in onze stad. Deze keer zal Vlaams Belang opkomen met zijn eigen lijst. Zorgt dit voor zenuwachtigheid bij jullie?

GD: “De aanwezigheid van Vlaams Belang maakt ons als partij zeker niet zenuwachtig. Ik zou overigens ook niet goed weten waar Vlaams Belang in onze stad voor staat. Ze springen vaak op het ongenoegen van mensen zoals op de illegale rave en de onveiligheid in onze stad zonder constructieve oplossingen te bieden. De antwoorden die ze wel geven zijn dan weer ofwel onhaalbaar of eenvoudigweg onbetaalbaar.“

Oplossingen zullen het verschil maken bij de volgende verkiezingen. Wanneer we de reacties op onze artikels lezen of berichten van volgers merken we dat de tijd van holle frasen voorbij is. Truienaren willen weten wat hen te wachten staat, zeker na alles wat er is gebeurd. Een breuk met de politiek zoals hij nu is in onze stad (ook van voor Veerle Heeren) dient zich aan. En het vertrouwen in de politiek is ver zoek wat ook in een klap de toenemende populariteit van Vlaams Belang verklaard. Maar Dauw stelt dat er zeker nog mensen zijn die het goed voor hebben met de Truienaren en zegt als voornaamste doel te hebben dit te bewijzen.

GD: “Wat ik vooral wil bereiken is dat er in Sint-Truiden weer een breed vertrouwen komt in de verkozenen des volks en dat zij het ook oprecht goed voor hebben met onze stad. De anti-politiek is de laatste jaren enorm gegroeid, ook in Sint-Truiden. Maar ik ben er oprecht van overtuigd dat heel veel mensen die hun engagement voor onze stad tonen het ook goed voor hebben met haar.”

SB: Het is een publiek geheim dat alle politieke partijen in onze stad het moeilijk hebben om hun lijsten vol te krijgen. Vooral vrouwen en jongeren zijn moeilijke profielen om te vinden. Begrijp je dat?

GD: “Ik begrijp waarom veel jonge mensen zich geen kandidaat durven of willen stellen in dit klimaat. Maar ik denk steeds aan volgend citaat:

Si tous les dégoûtés s’en vont, il n’y a que les dégoûtants qui restent. (Vrij vertaald: “Als alle verafschuwden vertrekken, blijven alleen nog de afschuwelijken over.)

Dat is waarom ik absoluut mezelf wil blijven in de politiek en ook waarom ik denk dat we allemaal de taak hebben om de antipolitiek in onze stad te bestrijden, niet om ze aan te wakkeren. De laatste jaren is er te veel op de man gespeeld maar het sociaal klimaat is ook enorm veranderd. Vroeger zag je een probleem in je straat en stuurde je een brief of belde je naar de balie van de stad om het probleem aan te kaarten. Tegenwoordig kan je die problemen zelfs heel eenvoudig melden in de stadsapp, maar mensen kiezen ervoor om dit op sociale media te smijten, wat voor een polemiek zorgt.”

SB: Wat zou je dan nog graag willen bereiken?

GD: “Ik wil werken aan oplossingen voor iedereen, maar de meer directe doelen voor mij en N-VA Sint-Truiden zijn het garanderen van de veiligheid van onze Truienaren en ook bekijken hoe we hun subjectieve onveiligheidsgevoel kunnen aanpakken. Daarnaast blijft het aflossen van de stedelijke schulden onze prioriteit. Zoals ik al zei: we moeten werk maken van de schuldafbouw en ik geloof ook dat we dit kunnen als stad. Dat is toch wat we hebben berekend en wat uit de modellen komt. Het is niet zo dat we de komende jaren niks gaan kunnen doen maar we gaan keuzes moeten maken. Zo kan onze stad blijven groeien.”

SB: We eindigen onze interviews altijd met de vraag welke huidige mandataris (schepen of gemeenteraadslid) jouw aanzien geniet.

GD: ”Dat is zonder twijfel Peter van Dam. Je moet het maar doen, als enige verkozen zijn en alle dossiers uitspitten naast een voltijdse job. Hij stelt ook steeds inzichtelijke en constructieve vragen. Daar heb ik enorm veel respect voor.”

Wil je meer interviews lezen met lokale kopstukken? Lees zeker dan ons interview met Ludwig Vandenhove. Je kan ook op onze website zoeken naar ‘Sint-Truiden kiest 24’.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!