“Maak van elke parkeerplaats een Shop & Go -plaats.” Carl Nijssens vraagt half uur gratis parkeren in stadscentrum

Gemeenteraadslid Carl Nijssens wil dat alle parkeerplaatsen in het stadscentrum Shop & Go -plaatsen worden. Hij pleit voor een half uur gratis parkeren op alle parkeerplaatsen in het stadscentrum.

Het Truiense stadscentrum is een betalende parkeerzone waar je per kwartier betaalt. De parkeerregeling geldt van maandag tot zaterdag tussen 9u en 18u voor een maximum van 4 uur. Op de Grote Markt, het Minderbroedersplein, de Stapelstraat en de Luikerstraat is de parkeerduur beperkt tot maximum 2 uur en betaal je ook meer per kwartier.
Naast de reguliere parkeerplaatsen zijn er ook een 80-tal ‘Shop&Go’-parkeerplaatsen gespreid over het commercieel centrum. Hier mag je maximum 30 minuten gratis parkeren. Ze werden in het leven geroepen voor mensen die een snelle boodschap in het stadscentrum moeten doen. Ook worden de plaatsen vaak gebruikt voor het laden en lossen van goederen voor handelaren.

Alle parkeerplaatsen Shop & Go

Sint-Truiden in een echte handelsstad waar het beleid ervoor kiest de wagen in het centrum te laten parkeren. Dit versterkt de handelskern en de kwaliteit van de detailhandel die Sint Truiden zo uniek maakt. Parkeren in of nabij het handelscentrum is een grote meerwaarde voor shoppers. Zeker als er geen alternatieven zijn qua openbaar vervoer.
Nijssens wil nu dat het gemeentebestuur het gratis parkeren uitbreidt naar een half uur gratis parkeren op elke parkeerplaats in plaats van het huidige kwartier. Op die manier worden alle parkeerplaatsen Shop & Go -plaatsen. Om dit praktisch te regelen wil hij de gratis kwartierschijf van Sint-Truiden nieuw leven inblazen. Je kan deze parkeerschijf voor 1 euro aanschaffen in de Truiense parkeerwinkel.

“Op deze manier maken we de regels voor tijdelijk gratis parkeren hetzelfde voor elke plaats in onze stad. Met het gebruik van deze kaart is het eerste half uur dan steeds gratis. Zo wordt elke parkeerplaats in feite een ‘Shop & Go’ plaats in ons stadscentrum. Daarenboven is 30 minuten toch het minimum voor een snelle aankoop of iets af te halen bij de lokale handel.”

Carl Nijssens, gemeenteraadslid Sint-Truiden

Aan de gemeenteraad vraagt Nijssens ook om na te gaan hoe het half uur gratis parkeren automatisch kan worden geïmplementeerd in de bestaande systemen van de parkeerapp (4411) en de parkeermeters. Het raadslid meent dat het perfect mogelijk moet zijn om een betalende parkeersessie pas na 30 minuten gratis te laten starten.

Parkeerbeleid oogst veel kritiek

Het parkeerbeleid van Sint-Truiden oogstte de laatste paar jaren veel kritiek. Recentelijk ontstond er nog commotie over het parkeerbeleid aan Haspengouw Sportpark. In de eerste plannen van het sportcomplex, waar Nijssens aan meewerkte, was ruimte voor 220 parkeerplaatsen voor sporters. Deze parkeerplaatsen waren altijd bedoelt voor de gebruikers van het sportcomplex.
De parking werd niet onmiddellijk betalend bij de opening van het sportpark. Iets wat voor veel problemen en overlast zorgde. Een deel van het parkeerterrein is namelijk polyvalente zone waar ook basketbal op kan worden gespeeld. Parkeerders bleven hier vaak staan waardoor sporters het terrein niet konden gebruiken. Ook ondervonden sporters problemen om parkeerplaats te vinden door toedoen van langparkeerders.

Recent kwam de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2021 weer aan het licht. Het plan dat toen op tafel lag was een tarief van één euro per uur na één uur gratis parkeren. Het maximumtarief zou 20 euro bedragen.
Raadslid Carl Nijssens stelde toen al een alternatief voor. Voor gezinnen die gingen zwemmen was een gratis tarief van één uur immers krap. Het was ook niet duidelijk hoe de tarieven gingen vallen voor leden van sportverenigingen die door o.a. trainingen langer dan één uur gebruik zouden maken van de parkeerplaats. Nijssens stelde daarom voor dat Trupark samen met LAGO aan tafel zou gaan om een alternatief systeem uit te werken waarbij gebruikers van het sportcomplex een ticket konden voorleggen voor eventuele tariefvermindering.
De meerderheid stemde ermee in om het voorstel van Nijssens mee te nemen naar het overleg.
De sporters van LAGO kregen recentelijk een brief waarin bleek dat de oude regeling van één uur gratis parkeren zou gelden. Bezoekers van het sportcomplex reageerden boos. Nijssens lanceerde toen zijn voorstel opnieuw en kreeg navolging van oppositieraadsleden en van verschillende sporters en sportclubs die zich benadeeld voelden door de regeling.

In een reactie aan onze redactie meldde Trupark dat ze met LAGO in gesprek zouden gaan. Het AGB zei echter wel dat het plan altijd altijd was geweest om het reglement met één uur gratis parkeren en een tarief van één euro per uur voor minstens 6 maanden uit te testen. Hierna zou het plan opnieuw geëvalueerd worden. Het reglement rond parkeren op het sportcomplex staat nog ongewijzigd op de website van Stad Sint-Truiden. Dit zou voor de zomer ingaan.

Instagram